Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Plac zabaw przy ZOW Piece

Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach

 

 

Gmina Kaliska otrzymała 50% dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na budowę placu zabaw przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach. Zadanie realizowane jest w 2013 r. Planowana wartość inwestycji: 112 tys. zł. Wykonawcą prac jest firma HD Budownictwo Daniel Czerwicki z Kalisk.

Celem zadania jest stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych uczniów, a przede wszystkim poprawa ich rozwoju ruchowego.