Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Remont mostu w Czubku

Gmina Kaliska pozyskała dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 111 tys. zł na wykonanie remontu mostu w miejscowości Czubek, obręb Czarne, gmina Kaliska.

Remont przeprowadziła w 2013 r. firma ROKA Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego, wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót: 141.411,39 zł.