Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska informuje o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przetargi odbędą się dnia 03 września 2015 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

Szczegółowe informacje - http://kaliska.pl/dropbox2/files/p.Leszek.pdf