Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska informuje o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przetargi odbędą się dnia 03 września 2015 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

Szczegółowe informacje - http://kaliska.pl/dropbox2/files/p.Leszek.pdf