Accessibility
UE

Honorowi obywatele Gminy Kaliska

 FRANCISZEK WYSOKIŃSKI

Wyróżniony tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Kaliska” Uchwałą nr X/75/2003 Rady Gminy Kaliska z dnia 03.12.2003 r.

 

                                                                

 

Pan Franciszek Wysokiński – swoją zawodową karierę rozpoczął w 1953 roku w Szpitalu Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. W roku 1959 podjął pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Osiecznej, a po trzech latach, we wrześniu 1962 r. przeniósł swoją lekarską praktykę do Kalisk, gdzie w ciągu ponad 40-letniej pracy w służbie zdrowia, z wielkim zaangażowaniem i wytrwałością leczył kilka pokoleń mieszkańców gminy Kaliska. W 2013 roku Pan Franciszek został wyróżniony Honorowym Słonecznikiem  - nagrodą Wójta Gminy Kaliska za całokształt działalności na rzecz gminy.

 

DETLEV ANDRESEN

Wyróżniony tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Kaliska” Uchwałą nr XXII/154/05 Rady Gminy Kaliska z dnia 23.02.2005 r.

 

                                                                       

 

Pan Detlev Andresen - wieloletni Przewodniczący Rady Miasta Partnerskiego Reinfeld, „Zasłużony  Obywatel” miasta Reinfeld (Holstein), dyrygent dwóch tamtejszych chórów. Od pierwszej wizyty w gminie Kaliska, która miała miejsce w 1995 roku, propagował współpracę między gminą Kaliska a miastem Reinfeld oraz znacząco przyczynił się do podpisania w 1998 roku Aktu Partnerstwa. Przyznane przez Gminę Kaliska wyróżnienie jest uznaniem dla dokonań i zasług Pana Detleva na rzecz budowy stosunków partnerskich.

 

ECKHARD BODE

Wyróżniony tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Kaliska” Uchwałą nr XV/114/08 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.06.2008 r.

 

                                                                    

 

Pan Eckhard Bode – mieszkaniec miasta partnerskiego Reinfeld, właściciel powstałej w 1949 roku firmy Spedycja Bode. Przyjaciel gminy Kaliska, jeden z inicjatorów nawiązania współpracy partnerskiej. Wieloletni fundator kursów nauki języka niemieckiego dla kaliskiej młodzieży i darczyńca wspierający mieszkańców gminy. Od wielu lat przyczynia się do umacniania przyjaźni polsko – niemieckiej.

 

JAN RADZEWICZ

Wyróżniony tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Kaliska” Uchwałą nr XXV/196/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.09.2016 r.

 

                                                                      

 

Pan Jan Radzewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach w latach 1987-1998. Nadzorował prace przy budowie GOK, po zakończeniu których podjął szereg działań zmierzających do rozwoju działalności kulturalnej na terenie gminy. Zapoczątkował kontakty partnerskie gminy Kaliska z miastem Reinfeld oraz angażował się w działalność charytatywną. Po kilkunastoletniej przerwie ponownie związał swoje plany zawodowe i pasje z gminą Kaliska, prowadząc warsztaty muzyczno-teatralne oraz angażując się w organizację wydarzeń kulturalnych.

 

HENRYK BALCERZAK

Wyróżniony tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Kaliska” Uchwałą nr XXV/197/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.09.2016 r.

 

                                                                     

 

Pan Henryk Balcerzak – Naczelnik Gminy Kaliska w latach 1975-1990. Inicjator, współinicjator i realizator wielu gminnych inwestycji i przedsięwzięć, między innymi, budowy Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie sprawowanej funkcji czynnie uczestniczył w życiu lokalnym społeczeństwa, angażując się także w działalność na rzecz rolnictwa, sportu oraz kultury. Laureat wielu wyróżnień w konkursach edukacyjnych, kulturowych i sportowych.