Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Młodzieżowa Rada Gminy

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska kadencja 2012-2014

1. Chelińska Michalina

2. Ciemiński Radosław

3. Ciemińska Weronika

4. Dembicka Natalia

5. Grzywacz Maria

6. Kostrzewa Patryk

7. Osowska Eliza

8. Ossowska Natalia

9. Stopa Alicja

10. Stopa Lucyna

11. Wróblewska Maria

 

 

 

 

 

Skład  Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska kadencja 2010-2012

 

  1. Doris Bławat
  2. Radosław Ciemiński
  3. Radosław Ossowski
  4. Magdalena Rogowska
  5. Natalia Fehm
  6. Sylwia Szymczak
  7. Martyna Hofman
  8. Estera Kulas
  9. Maja Grzywacz
  10. Przemysław Szmidt

 

Prezentacja działalności  Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska kadencji 2010-2012