Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

 

udostępniana  we wtorki i piątki

 

 w godz.  od 10: 00  do  14:00

 

po uprzednim porozumieniu się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Kaliskach

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
ul. Długa 18, 83-260 Kaliska
 
tel./fax. 58 56 09 245