Accessibility

Projekty unijne 2014-2020

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach
  • Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska
  • Pomorscy Partnerzy e – Rozwoju