Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach” zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Cel operacji:  Zagospodarowanie dwóch miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach w celu poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Kaliska.

W wyniku realizacji projektu w miejscowości Kaliska utworzono nowe miejsca rekreacji:

- przy Zespole Szkół Publicznych: 2 boiska do gry w boule oraz boisko do siatkówki plażowej;

- przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej: utwardzony plac do gier zespołowych, siłownię plenerową oraz wiatę rekreacyjną z oświetleniem fotowoltaicznym.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 152.963,50 zł. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych stanowi kwotę 94.787,00 zł.