Accessibility

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”

 

http://www.kaliska.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kaliska

http://kaliska.pl/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kaliska

 

Informacja na temat spotkania konsultacyjnego:

http://www.kaliska.pl/zebranie-wiejskie-w-solectwie-dabrowa

 

Spotkanie konsultacyjne w Dąbrowie

http://www.kaliska.pl/nowa-jakosc-konsultacji-spolecznych-w-planowaniu-przestrzennym-w-gminie-kaliska-spotkanie-konsultacyjne-w-dabrowie

 

Mapa interaktywna:  

http://mpzp.gis-net.pl/gm/kaliska

 

Warsztaty konsultacyjne- planowanie przestrzenne w Gminie Kaliska

Zaproszenie na warsztaty dot. konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Punkt konsultacyjny-planowanie przestrzenne w Gminie Kaliska

Zaproszenie na warsztaty dot. konsultacji spolecznych w planowaniu przestrzennym

 

                                                                       II Edycja

Konsultacje społeczne ,,MPZP dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa''

Badanie ankietowe: http://kaliska.pl/badanie-ankietowe-w-sprawie-projektu-miejscowego-planu-dla-terenow-zwirowni

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu planistycznego pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska”.

http://kaliska.pl/ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-dokumentu-planistycznego-pn-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-eksploatacji-kruszywa-naturalnego-w-miejscowosci-dabrowa-gmina-kaliska

 

 

Rozbudowa aplikacji mapowej – System Informacji Przestrzennej

http://www.kaliska.pl/rozbudowa-aplikacji-mapowej-system-informacji-przestrzennej

 

 

„Broszura informacyjna- O co chodzi w planowaniu przestrzennym”

/media/pliki/pliki/kaliska-broszura-ostateczny-podglad.pdf