Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”

 

http://www.kaliska.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kaliska

http://kaliska.pl/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kaliska

 

Informacja na temat spotkania konsultacyjnego:

http://www.kaliska.pl/zebranie-wiejskie-w-solectwie-dabrowa

 

Spotkanie konsultacyjne w Dąbrowie

http://www.kaliska.pl/nowa-jakosc-konsultacji-spolecznych-w-planowaniu-przestrzennym-w-gminie-kaliska-spotkanie-konsultacyjne-w-dabrowie

 

Mapa interaktywna:  

http://mpzp.gis-net.pl/gm/kaliska

 

Warsztaty konsultacyjne- planowanie przestrzenne w Gminie Kaliska

Zaproszenie na warsztaty dot. konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Punkt konsultacyjny-planowanie przestrzenne w Gminie Kaliska

Zaproszenie na warsztaty dot. konsultacji spolecznych w planowaniu przestrzennym

 

                                                                       II Edycja

Konsultacje społeczne ,,MPZP dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa''

Badanie ankietowe: http://kaliska.pl/badanie-ankietowe-w-sprawie-projektu-miejscowego-planu-dla-terenow-zwirowni

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu planistycznego pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska”.

http://kaliska.pl/ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-dokumentu-planistycznego-pn-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-eksploatacji-kruszywa-naturalnego-w-miejscowosci-dabrowa-gmina-kaliska

 

 

Rozbudowa aplikacji mapowej – System Informacji Przestrzennej

http://www.kaliska.pl/rozbudowa-aplikacji-mapowej-system-informacji-przestrzennej

 

 

„Broszura informacyjna- O co chodzi w planowaniu przestrzennym”

/media/pliki/pliki/kaliska-broszura-ostateczny-podglad.pdf

 

Raport z badań społecznych

/media/pliki/wnioski/kaliska-wyniki-ankiety.pdf

/media/pliki/wnioski/raport-kaliska.pdf

 

Analiza uwarunkowań środowiskowych oraz materiałów wykorzystanych do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża "DĄBROWA" na dz. nr 80 i 93 obręb Dąbrowa

/media/pliki/wnioski/a-analiza-uwarunkowan-srodowiskowych-przedsiewziecia-eksploatacji-piasku-ze-zloza-dabrowa.pdf

 

Spotkanie otwarte w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie dot. projektu mpzp dla terenów żwirowni

http://kaliska.pl/zaproszenie-na-spotkanie-dot-projektu-mpzp-dla-terenow-zwirowni

 

Plakat i ulotka dot. spotkania otwartego świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

/media/pliki/inne/plakat-rozszerzenie.pdf

/media/pliki/inne/ulotka-rozszerzenie.pdf

 

Spotkanie otwarte w Dąbrowie w ramach konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów planowanej żwirowni.

http://kaliska.pl/spotkanie-otwarte-na-temat-zwirowni-w-dabrowie

 

Raport ze spotkania konsulatacyjnego

Raport.pdf

 

Zestawienie wniosków, pomysłów, opinii zgłoszonych w trakcie spotkania konsultacyjnego

Zestawienie.pdf

 

Raport z mapy interaktywnej

/media/pliki/inne/raport-mapa-interatywna.docx