Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Badanie ankietowe w sprawie projektu miejscowego planu dla terenów żwirowni

 

Wójt Gminy Kaliska informuje Mieszkańców miejscowości Dąbrowa i Strych, iż w dniach
od 2 do 5 października bieżącego roku, we wszystkich gospodarstwach domowych, przeprowadzone zostanie badanie ankietowe mające na celu rozpoznane potrzeb i postaw mieszkańców wobec projektu miejscowego planu dla terenów żwirowni. Badanie realizowane będzie przez ankieterów metodą wywiadu indywidualnego (rozmowy).

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o przychylne przyjęcie osób przeprowadzających badanie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kaliska- pokój nr 1 na parterze.

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                                    Sławomir Janicki