Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zaproszenie na warsztaty dot. konsultacji spolecznych w planowaniu przestrzennym

Wójt Gminy Kaliska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w warsztatach prowadzonych w związku z trwającymi konsultacjami społecznych zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”.

 

Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w dniach:

- 14.03.2017 r. (wtorek)  w godz. 17.00-19.00

- 28.03.2017 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00

 

 

.                                                                                 Serdecznie zapraszam !