Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Konsultacje Społeczne w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

W związku z szerokim zakresem konsultacji społecznych zmiany dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”, Wójt Gminy  
w dniu 27.02.2017r. wydał Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/2016  i określił nowy termin trwania konsultacji społecznych oraz składania formularza wniosków do w/w dokumentu. Zmiana terminu polega na wydłużeniu czasu trwania wskazanych czynności do dnia 31.03.2017r.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

Zarządzenie nr 25/2017