Accessibility

Aktywny Samorząd - program dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu starogardzkiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2018 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Pomoc można uzyskać w następujących obszarach:

- likwidacja bariery transportowej,

- likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,

- likwidacja barier w poruszaniu się,

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

 

Informacja na temat programu

Bliższe informacje na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl