Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Budowa sali sportowej z zapleczem przy ZSP w Kaliskach

Inwestycja ta została zakończona w roku 2008, a w lipcu 2009 r. Gmina złożyła wniosek o
refundację poniesionych wydatków. Po roku od złożenia wniosku i prawie dwóch latach od
zakończenia inwestycji; w lipcu 2010 r. ówczesny Wójt Gminy Antoni Cywiński odebrał z rąk
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej decyzję o przyznaniu dofinansowania  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
 
Wartość złożonego wniosku: 3 836 146.29 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 78,09 % kosztów kwalifikowanych
projektu. Wartość projektu: 4 836 146,29. Dodatkowe 900 000 zł na budowę Sali Gmina Kaliska
otrzymała w momencie realizacji inwestycji z Funduszu Dopłat od Gier Losowych.