Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Budowa sali sportowej z zapleczem przy ZSP w Kaliskach

Inwestycja ta została zakończona w roku 2008, a w lipcu 2009 r. Gmina złożyła wniosek o
refundację poniesionych wydatków. Po roku od złożenia wniosku i prawie dwóch latach od
zakończenia inwestycji; w lipcu 2010 r. ówczesny Wójt Gminy Antoni Cywiński odebrał z rąk
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej decyzję o przyznaniu dofinansowania  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
 
Wartość złożonego wniosku: 3 836 146.29 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 78,09 % kosztów kwalifikowanych
projektu. Wartość projektu: 4 836 146,29. Dodatkowe 900 000 zł na budowę Sali Gmina Kaliska
otrzymała w momencie realizacji inwestycji z Funduszu Dopłat od Gier Losowych.