Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Budowa ścieżki rowerowej Frank-Kaliska

Główny cel projektu to zwiększenie lokalnej atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej. Przedmiotem projektu była budowa ścieżki rowerowej na odcinku Frank-Kaliska z kostki betonowej o długości
1378 m i szerokości 2m.  Budowę wykonano w 2010 r. Wartość inwestycji wyniosła 386 864 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Parterem projektu był Powiat Starogardzki, który wsparł realizację inwestycji kwotą 32 000 zł. Wsparcie finansowe projektu
zadeklarowały też 2 firmy z terenu gminy Kaliska; Szkółka Ogrodnicza FRANK-RAJ państwa Kopciowskich oraz Transport Przewóz Osób pana Andrzeja Prabuckiego.