Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Budowa ścieżki rowerowej Frank-Kaliska

Główny cel projektu to zwiększenie lokalnej atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej. Przedmiotem projektu była budowa ścieżki rowerowej na odcinku Frank-Kaliska z kostki betonowej o długości
1378 m i szerokości 2m.  Budowę wykonano w 2010 r. Wartość inwestycji wyniosła 386 864 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Parterem projektu był Powiat Starogardzki, który wsparł realizację inwestycji kwotą 32 000 zł. Wsparcie finansowe projektu
zadeklarowały też 2 firmy z terenu gminy Kaliska; Szkółka Ogrodnicza FRANK-RAJ państwa Kopciowskich oraz Transport Przewóz Osób pana Andrzeja Prabuckiego.