Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach

To największa inwestycja w historii Gminy Kaliska – jej wartość wynosi 7.769.640,87 zł, w tym 
3.624.979,16 zł stanowi dotacja z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
W związku z realizacją zadania pozyskano też pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który udzielił gminie pożyczki w kwocie 1.100.000 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 roku.
 
Projekt obejmie 6,24 km sieci wodociągowej (z czego przebudowane będzie ok. 6 km sieci),
wybudowanie 15,51 km sieci kanalizacyjnej (w tym 10,80 km grawitacyjnej i 4,71 km tłocznej),
zostanie przebudowana 1 oczyszczalnia ścieków. Dzięki realizacji tej inwestycji wskaźnik
skanalizowania Gminy Kaliska wzrośnie z 40 % do 67%.