Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach

To największa inwestycja w historii Gminy Kaliska – jej wartość wynosi 7.769.640,87 zł, w tym 
3.624.979,16 zł stanowi dotacja z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
W związku z realizacją zadania pozyskano też pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który udzielił gminie pożyczki w kwocie 1.100.000 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 roku.
 
Projekt obejmie 6,24 km sieci wodociągowej (z czego przebudowane będzie ok. 6 km sieci),
wybudowanie 15,51 km sieci kanalizacyjnej (w tym 10,80 km grawitacyjnej i 4,71 km tłocznej),
zostanie przebudowana 1 oczyszczalnia ścieków. Dzięki realizacji tej inwestycji wskaźnik
skanalizowania Gminy Kaliska wzrośnie z 40 % do 67%.