Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach

                                 

Projekt pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach" zrealizowano w 2014 roku. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.  Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gminy i turystom dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Partnerem projektu jest Kaliskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Victoria”, które pełni nadzór nad powstałą infrastrukturą.

Zakres prac obejmował utwardzenie terenu o pow. 177,76 m2 oraz montaż urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych:

- jeździec,

- wyciskanie siedząc,

- surfer,

- podciąg nóg,

- biegacz,

- stepper,

- wioślarz.

 Wartość projektu wyniosła 58 738,74 zł, w tym dofinansowanie – 25.000 zł.