Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach

                                 

Projekt pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach" zrealizowano w 2014 roku. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.  Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gminy i turystom dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Partnerem projektu jest Kaliskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Victoria”, które pełni nadzór nad powstałą infrastrukturą.

Zakres prac obejmował utwardzenie terenu o pow. 177,76 m2 oraz montaż urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych:

- jeździec,

- wyciskanie siedząc,

- surfer,

- podciąg nóg,

- biegacz,

- stepper,

- wioślarz.

 Wartość projektu wyniosła 58 738,74 zł, w tym dofinansowanie – 25.000 zł.