Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Budowa wodociągu dla wsi Bartel Wielki z podłączeniem sieci przesyłowej Kaliska – Bartel Wielki – Studzienice

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w
wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Bartel Wielki oraz podłączenie
sieci wodociągowej przesyłowej Kaliska – Bartel Wielki – Studzienice. Projekt jest inwestycją celu
publicznego służącą poprawie zaopatrzeni w wodę mieszkańców posesji w sołectwach Bartel Wielki i
Studzienice. Inwestycja umożliwiła wyłączenie z eksploatacji lokalnego ujęcia wody w Studzienicach
oraz utworzenie wodociągu grupowego Kaliska- Bartel Wielki – Studzienice. 
 
W wyniku zakończonego w 2010 r. projektu wybudowano 12,1 km sieci wodociągowej 
z przyłączami oraz 37 nowych przyłączy wodociągowych. 
 
Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość inwestycji: 386 339 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 75%
kosztów kwalifikowanych projektu.