Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Budowa wodociągu dla wsi Bartel Wielki z podłączeniem sieci przesyłowej Kaliska – Bartel Wielki – Studzienice

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w
wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Bartel Wielki oraz podłączenie
sieci wodociągowej przesyłowej Kaliska – Bartel Wielki – Studzienice. Projekt jest inwestycją celu
publicznego służącą poprawie zaopatrzeni w wodę mieszkańców posesji w sołectwach Bartel Wielki i
Studzienice. Inwestycja umożliwiła wyłączenie z eksploatacji lokalnego ujęcia wody w Studzienicach
oraz utworzenie wodociągu grupowego Kaliska- Bartel Wielki – Studzienice. 
 
W wyniku zakończonego w 2010 r. projektu wybudowano 12,1 km sieci wodociągowej 
z przyłączami oraz 37 nowych przyłączy wodociągowych. 
 
Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość inwestycji: 386 339 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 75%
kosztów kwalifikowanych projektu.