Accessibility
UE

,,Diamentowe Gody” Państwa Gertrudy i Waltera Ossowskich

Diamentowe Gody” Państwa Gertrudy i Waltera Ossowskich

 

 „Jeśli dożyjesz stu lat, to ja chce żyć sto lat minus jeden dzień, żebym nigdy nie musiał żyć bez ciebie”

                                                                                               AA Milne

 

W dniu 16 września 2021r. Państwo Gertruda i Walter Ossowscy obchodzili „Diamentowe Gody”.

60 lat wcześniej, w USC Kaliska, Jubilaci złożyli przysięgę małżeńską i oświadczyli, że będą ze sobą na dobre i złe, aż do końca życia.

Złożonej wówczas przysięgi dotrzymali.

Jubilaci mają 3 dzieci, 8 wnuków i 9 prawnuków.

Z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego z gratulacjami i życzeniami: zdrowia oraz  wszelkiej pomyślności, odwiedzili Dostojnych Jubilatów: Sekretarz Gminy Kaliska- Bożena Jeleniewska oraz Kierownik USC Kaliska- Beata Wysokińska.

 

Państwo Gertruda i Walter Ossowscy to wspaniali i serdeczni ludzie.

Cieszą się i są bardzo wdzięczni, że mają blisko siebie córkę i Jej rodzinę, ponieważ to oni pomagają Jubilatom w codziennym życiu i funkcjonowaniu.

Są też dumni ze swoich pozostałych dzieci, wnuków i prawnuków.

Jubilaci podkreślają też fakt, że obok siebie mają wspaniałych sąsiadów, na których mogą zawsze liczyć. Ich optymizm i wiara w ludzi są godne naśladowania.

 

Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu -jeszcze raz- życzymy Dostojnym Jubilatom:  wiele zdrowia i  pomyślności na każdy razem spędzony dzień. Życzymy również, aby tych wspólnych dni było jak najwięcej- wszystkiego najlepszego.