Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

DLA NASZYCH PAŃ ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET

DLA NASZYCH PAŃ ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET !

Drogie Panie z okazji Waszego święta pragniemy złożyć Wam Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych pogodnych dni.

W ten szczególny dzień życzymy Wam nieustających sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, niech uśmiech rozpromienia Wasze twarze, a szczęście towarzyszy Wam każdego dnia.

Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska