Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2018 roku

Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2018 roku. Na podstawie zawartej umowy z Fundacją Orły Sportu otrzymaliśmy dofinansowanie 50% kosztów wynagrodzenia Animatora na boisku Orlik w Kaliskach.

Orlik będzie czynny od 07.03.2018 roku zgodnie z poniższym harmonogramem na marzec br.

 

Data Dzień Tygodnia Godziny otwarcia
07.03.2018 ŚRODA 15-21
08.03.2018 CZWARTEK 15-21
09.03.2018 PIĄTEK 15-21
10.03.2018 SOBOTA 14-18
11.03.2018 NIEDZIELA 11-16
12.03.2018 PONIEDZIAŁEK 15-21
13.03.2018 WTOREK 15-21
14.03.2018 ŚRODA 15-21
15.03.2018 CZWARTEK 15-21
16.03.2018 PIĄTEK 15-21
17.03.2018 SOBOTA 14-18
18.03.2018 NIEDZIELA 11-16
19.03.2018 PONIEDZIAŁEK 15-21
20.03.2018 WTOREK 15-21
21.03.2018 ŚRODA 15-21
22.03.2018 CZWARTEK 15-21
23.03.2018 PIĄTEK 15-21
24.03.2018 SOBOTA 14-18
25.03.2018 NIEDZIELA 11-16
26.03.2018 PONIEDZIAŁEK 15-21
27.03.2018 WTOREK 15-21
28.03.2018 ŚRODA 15-21
29.03.2018 CZWARTEK 15-21
30.03.2018 PIĄTEK 15-21
31.03.2018 SOBOTA 12-15