Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach o część gimnazjalną

Celem projektu jest poprawa infrastruktury edukacyjnej gminy poprzez dokończenie budowy i
wyposażenie nowego budynku gimnazjum. W budynku utworzonych zostało 10 nowych
pomieszczeń lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat, toalety dla uczniów i
personelu oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek gimnazjum przystosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wszystkie kondygnacje dostępne są dla osób niepełnosprawnych dzięki
specjalnie przystosowanemu do tego dźwigowi osobowemu, zainstalowanemu w budynku.
Dodatkowo na poziomie drugiego piętra znajduje się  toaleta przystosowana dla osób
niepełnosprawnych.
 
Realizowany projekt polegał na dokończeniu robót budowlanych, wykonaniu prac sanitarnych,
elektrycznych i wykończeniowych w wybudowanym w latach 2000-05 do stanu surowego
zamkniętego budynku gimnazjum. Projekt obejmował zakup pierwszego wyposażenia powstającego
gimnazjum. 
 
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość inwestycji: 2 176 327zł; dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 50% kosztów
kwalifikowanych projektu.
 
20 września 2010 r. oficjalnie otwarto i poświęcono nowy budynek gimnazjum.