Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach o część gimnazjalną

Celem projektu jest poprawa infrastruktury edukacyjnej gminy poprzez dokończenie budowy i
wyposażenie nowego budynku gimnazjum. W budynku utworzonych zostało 10 nowych
pomieszczeń lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat, toalety dla uczniów i
personelu oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek gimnazjum przystosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wszystkie kondygnacje dostępne są dla osób niepełnosprawnych dzięki
specjalnie przystosowanemu do tego dźwigowi osobowemu, zainstalowanemu w budynku.
Dodatkowo na poziomie drugiego piętra znajduje się  toaleta przystosowana dla osób
niepełnosprawnych.
 
Realizowany projekt polegał na dokończeniu robót budowlanych, wykonaniu prac sanitarnych,
elektrycznych i wykończeniowych w wybudowanym w latach 2000-05 do stanu surowego
zamkniętego budynku gimnazjum. Projekt obejmował zakup pierwszego wyposażenia powstającego
gimnazjum. 
 
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość inwestycji: 2 176 327zł; dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 50% kosztów
kwalifikowanych projektu.
 
20 września 2010 r. oficjalnie otwarto i poświęcono nowy budynek gimnazjum.