Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach o część gimnazjalną

Celem projektu jest poprawa infrastruktury edukacyjnej gminy poprzez dokończenie budowy i
wyposażenie nowego budynku gimnazjum. W budynku utworzonych zostało 10 nowych
pomieszczeń lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat, toalety dla uczniów i
personelu oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek gimnazjum przystosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wszystkie kondygnacje dostępne są dla osób niepełnosprawnych dzięki
specjalnie przystosowanemu do tego dźwigowi osobowemu, zainstalowanemu w budynku.
Dodatkowo na poziomie drugiego piętra znajduje się  toaleta przystosowana dla osób
niepełnosprawnych.
 
Realizowany projekt polegał na dokończeniu robót budowlanych, wykonaniu prac sanitarnych,
elektrycznych i wykończeniowych w wybudowanym w latach 2000-05 do stanu surowego
zamkniętego budynku gimnazjum. Projekt obejmował zakup pierwszego wyposażenia powstającego
gimnazjum. 
 
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość inwestycji: 2 176 327zł; dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 50% kosztów
kwalifikowanych projektu.
 
20 września 2010 r. oficjalnie otwarto i poświęcono nowy budynek gimnazjum.