Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Dokończenie remontu świetlicy i zagospodarowanie terenu Centrum Studzienice

 

Realizacja projektu odbywa się w 2013 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania to 75 % wydatków kwalifikowanych projektu, a całkowita wartość zadania wynosi 237.474,66 zł.

Wykonawcą prac jest firma TuksDach ze Starogardu Gdańskiego.

 

Zakres prac obejmuje:

- budowę placu zabaw

- budowę dwóch wiat z siedziskami

- budowę wiaty na drewno opałowe

- utwardzenie terenu

- dokończenie remontu budynku świetlicy

- budowę ogrodzenia.