Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Dokończenie remontu świetlicy i zagospodarowanie terenu Centrum Studzienice

 

Realizacja projektu odbywa się w 2013 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania to 75 % wydatków kwalifikowanych projektu, a całkowita wartość zadania wynosi 237.474,66 zł.

Wykonawcą prac jest firma TuksDach ze Starogardu Gdańskiego.

 

Zakres prac obejmuje:

- budowę placu zabaw

- budowę dwóch wiat z siedziskami

- budowę wiaty na drewno opałowe

- utwardzenie terenu

- dokończenie remontu budynku świetlicy

- budowę ogrodzenia.