Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Dokończenie remontu świetlicy i zagospodarowanie terenu Centrum Studzienice

 

Realizacja projektu odbywa się w 2013 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania to 75 % wydatków kwalifikowanych projektu, a całkowita wartość zadania wynosi 237.474,66 zł.

Wykonawcą prac jest firma TuksDach ze Starogardu Gdańskiego.

 

Zakres prac obejmuje:

- budowę placu zabaw

- budowę dwóch wiat z siedziskami

- budowę wiaty na drewno opałowe

- utwardzenie terenu

- dokończenie remontu budynku świetlicy

- budowę ogrodzenia.