Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Dystrybucja maseczek ochronnych dla mieszkańców

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kaliska informuje, że odbędzie się dystrybucja maseczek dla mieszkańców, którzy dotychczas nie odebrali przydzielonej ilości w poszczególnych sołectwach:

 

Lp.

Data

 

Godzina

Nazwa sołectwa

Miejsce

1.

07.04.2021r.

14:00 – 17:00

Piece

Świetlica wiejska

2.

07.04.2021r.

15:00 – 17:00

Studzienice

Świetlica wiejska

3.

07.04.2021r.

15:00 – 17:00

Czarne

Świetlica wiejska

4.

07.04.2021r.

15:00 – 17:00

Iwiczno

Świetlica wiejska

5.

07.04.2021r.

15:00 – 17:00

Dąbrowa

Świetlica wiejska

6.

08.04.2021r.

14:00 – 17:00

Frank

Budynek OSP Kaliska

7.

08.04.2021r.

14:00 – 17:00

Kaliska

Budynek OSP Kaliska

8.

08.04.2021r.

15:00 – 17:00

Cieciorka

Świetlica wiejska

9.

08.04.2021r.

15:00 – 17:00

Bartel Wielki

Świetlica wiejska