Accessibility

G. S. ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Kaliskach ogłasza przetarg

                                       GMINNA SPÓŁDZIELNIA”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”W KALISKACH

                                                                  UL. DŁUGA 22, 83-260 KALISKA

                           Ogłasza II przetarg nieograniczony  na zbycie nieruchomości zabudowanej

                                                             w Czarnej Wodzie ul. Dworcowa 1.

 

Działka numer 198/1 i 198/4 o powierzchni 3389m² (KW GD1A/00040931/4 zabudowana budynkiem o powierzchni 780m². Cena wywoławcza 400.000 zł.

Przetarg odbędzie się o 16.07.2019r godz.10:00 w siedzibie Spółdzielni w Kaliskach ul. Długa 22.

Wadium w wysokości 25.000 zł należy wpłacić do dnia 15.07.2019r. do godz. 14:00

na konto 93 8342 0009 4000 0459 2000 0002.

Nieruchomość zabudowaną oglądać można po uprzednim umówieniu telefonicznym  669978009. Warunki przetargu zawarte w regulaminie do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.