Accessibility

Gala Słoneczników Nagród Wójta Gminy za 2016 rok

Gala wręczenia Nagród Wójta Gminy – Słoneczników 2016 odbyła się 11 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.

 

                                  

 

Była to trzynasta edycja nagród Wójta Gminy, jak co roku, przyznawanych za szczególne osiągnięcia, przyczyniające się do rozwoju i promocji gminy Kaliska.

 

Zgodnie z Regulaminem określonym Zarządzeniem Wójta Gminy, nagrody przyznano w następujących kategoriach: działalność społeczno-edukacyjna, działalność kulturalno-sportowa, przedsiębiorczość, inicjatywa roku oraz życzliwa dłoń.

 

Tradycyjnie, przyznano także Nagrody Honorowe – Słoneczniki za całokształt działalności na rzecz gminy.
Kandydatury do Słoneczników zostały zgłoszone m.in. przez zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała „Słonecznikowa Kapituła”, której skład został powołany przez Wójta Gminy.

 

Spośród zaproszonych gości galę uświetnili swoją obecnością: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki, Ksiądz Proboszcz Józef Słupski. W gali uczestniczył także autor Monografii Gminy Kaliska Krzysztof Kowalkowski.

 

Galę poprowadził Łukasz Rocławski, a oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Akord Kociewie pod batutą Mirosława Cierpioła. Goście mieli także możliwość posłuchania prezentacji dzieci z ZSP Kaliska, które wykonały utwory muzyczne: „Hymn Kociewski”, oraz „A u naszy Anki”, a także zaprezentowały wiersz pt. „Kociewiaczek” autorstwa Elżbiety Pasterskiej.

 

                                    

 

Na wstępie imprezy zaprezentowano film zrealizowany przez multimedialny portal informacyjny 24.starogard.pl przedstawiający najważniejsze wydarzenia 2016 roku.

 

                                      

 

 

Poniżej przedstawimy laureatów Słoneczników 2016:

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-EDUKACYJNA

 

Wyróżnienie – Wanda i Mieczysław Dembiccy (wyróżnienie zostanie wręczone w późniejszym czasie)

Wyróżnienie przyznane w uznaniu dla aktywnego udziału w życiu społecznym sołectwa Piece oraz w podziękowaniu za wspieranie wszelkich działań podejmowanych na rzecz mieszkańców swojej miejscowości i gminy Kaliska.

 

 

Nagroda – Zespół Instrumentalny AKORD KOCIEWIE

 

                                       

 

Nagrodę przyznano w uznaniu dla pielęgnowanej muzycznej pasji i odniesionych sukcesów oraz w podziękowaniu za uświetnianie gminnych uroczystości mistrzowskimi koncertami.

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA

 

Wyróżnienie – Adrian Prabucki

 

                                        

 

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w rozwój sportu gminnego i promocję zdrowego trybu życia oraz w podziękowaniu za rozbudzanie wśród najmłodszych uczniów sportowych pasji.

 

 

Wyróżnienie – Elżbieta Pasterska

 

                                        

 

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w społeczną pracę na rzecz mieszkańców gminy oraz propagowanie kultury Kociewia i wartości patriotycznych, a także w podziękowaniu za realizację projektu „Z wizytą u pra…dziadka Mieszka”.

 

 

Nagroda – Jan Neugebauer

 

                                        

 

Nagrodę przyznano w uznaniu dla upowszechniania nowej dyscypliny sportowej na terenie gminy oraz w podziękowaniu za organizowanie zawodów w ramach sekcji petanque
i promocję gminy Kaliska.

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Wyróżnienie – Bogumiła i Jerzy Frischmut Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe

 

                                         

 

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Państwa Firmy oraz osiągniętego w roku 2016 sukcesu inwestycyjnego w postaci powiększenia i unowocześnienia obiektu handlowego w centrum Kalisk.

 

 

Wyróżnienie – Anna Bielińska Salon Fryzur MADAME

 

                                          

 

Nagrodę przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Pani Firmy i podnoszenia jakości usług oraz osiągniętego w roku 2016 sukcesu inwestycyjnego w postaci nowopowstałego obiektu usługowego w Kaliskach.

 

 

Nagroda - Honorata i Piotr Freitag Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER” (nagroda zostanie wręczona w późniejszym czasie)

Nagrodę przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Państwa Firmy, solidności i fachowości wykonywanych usług oraz osiągniętego w roku 2016 sukcesu inwestycyjnego
w postaci powiększenia i unowocześnienia obiektu handlowego w centrum wsi Piece.

 

 

INICJATYWA ROKU

 

Wyróżnienie – Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach

 

                                             

 

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla odniesionego sukcesu, jakim było przeprowadzenie zbiórki funduszy na wymianę ławek i remont posadzki w kaliskim kościele.

 

 

Nagroda – Komitet Rewitalizacji Kościoła w Płocicznie

 

         

 

Nagrodę przyznano w uznaniu dla przeprowadzonej modernizacji kościoła w Płocicznie oraz kontynuacji wieloletniej inicjatywy zbiórki funduszy na ten cel w postaci organizowanego festynu „Na Dach”, a także w podziękowaniu za działania integrujące lokalną społeczność.

 

 

ŻYCZLIWA DŁOŃ

 

Wyróżnienie – Wojciech Hiller (wyróznienie w imieniu laureata odebrał dyrektor ZSP w Kaliskach Karol Gołąbek)

 

                                        

 

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla realizowanej od 2012 roku inicjatywy pn. „Woreczek św. Mikołaja” oraz w podziękowaniu za promocję wolontariatu wśród młodzieży gimnazjalnej i niesienie pomocy mieszkańcom gminy

 

 

Nagroda – Zofia Trawicka (nagrodę w imieniu laureatki odebrał syn Krzysztof Trawicki)

 

                                       

 

Nagrodę przyznano w uznaniu dla wspierania społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w podziękowaniu za wkład Rodziny Pani Zofii w pomyślność gminy Kaliska i jej mieszkańców.

 

 

SŁONECZNIKI HONOROWE

 

Nagrody Honorowe za całokształt działalności na rzecz gminy Kaliska otrzymali:

 

Urszula i Gerard Jurczyk

 

                                      

 

Nagrodę przyznano w podziękowaniu za wkład w rozwój lokalnej twórczości oraz pielęgnowanie i rozwijanie swojej „wiklinowej” pasji, a także w podziękowaniu za wieloletnią promocję gminy Kaliska.

 

 

Maria Jolanta Ignaciuk

 

                                      

 

Nagrodę przyznano w podziękowaniu za zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne gminy oraz w podziękowaniu za wieloletnią, społeczną pracę na rzecz sołectwa Piece i gminy Kaliska

 

 

Wanda i Hubert Kopciowscy

 

         

Nagrodę przyznano w uznaniu dla Państwa wkładu w rozwój gminy Kaliska oraz w podziękowaniu za utworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej – replik polskich ogrodów ozdobnych, a także za wieloletnią promocję gminy Kaliska.