Accessibility

Gmina Kaliska poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem współpracy w zakresie nadzoru nad udostępnianiem (wynajmami) Domu Strażaka w Kaliskach

Gmina Kaliska poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem współpracy w zakresie nadzoru nad udostępnianiem (wynajmami) Domu Strażaka w Kaliskach osobom i podmiotom zewnętrznym.

 

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie.

 

Zakres obowiązków:

- zgłaszanie Urzędowi Gminy terminów wynajmów;

- przekazywanie i odbieranie obiektu, kontrola stanu obiektu oraz ilości i stanu wyposażenia;

- prowadzenie i przedkładanie Urzędowi Gminy dokumentacji w zakresie wynajmów (rozliczenie opłat, protokoły zdawczo-odbiorcze);

- bieżący kontakt z Urzędem Gminy.

 

Z uwagi na zapewnienie dyspozycyjności wskazane jest, aby osoba zainteresowana podjęciem powyższej współpracy była mieszkańcem miejscowości Kaliska.

 

Bliższych informacji udziela prac. UG Anna Brzezinska