Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Harmonogram pracy Animatora na boisku ORLIK - czerwiec 2017

Harmonogram pracy Animatora na boisku ORLIK- czerwiec 2017

 

 

Data Dzień tygodnia Godziny otwarcia
2017-06-01 Czwartek 15-21
2017-06-02 Piątek 15-21
2017-06-03 Sobota 16-21
2017-06-04 Niedziela 11-15
2017-06-05 Poniedziałek 16-21
2017-06-06 Wtorek 15-21
2017-06-07 Środa 16-21
2017-06-08 Czwartek 15-21
2017-06-09 Piątek 15-21
2017-06-10 Sobota 10-16
2017-06-11 Niedziela 11-15
2017-06-12 Poniedziałek 16-21
2017-06-13 Wtorek 15-21
2017-06-14 Środa 16-21
2017-06-15 Czwartek nieczynne
2017-06-16 Piątek 15-21
2017-06-17 Sobota 16-21
2017-06-18 Niedziela 11-15
2017-06-19 Poniedziałek 15-21
2017-06-20 Wtorek 15-21
2017-06-21 Środa 15-21
2017-06-22 Czwartek 15-21
2017-06-23 Piątek 15-21
2017-06-24 Sobota 10-16
2017-06-25 Niedziela 11-15
2017-06-26 Poniedziałek 15-21
2017-06-27 Wtorek 15-21
2017-06-28 Środa 15-21
2017-06-29 Czwartek 15-21
2017-06-30 Piątek 15-21