Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Harmonogram pracy Animatora na boisku ORLIK - czerwiec 2018

Harmonogram pracy Animatora na boisku ORLIK - czerwiec 2018

 

Data

 

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

01.06.18

Piątek

16:00-21:00

02.06.18

Sobota

13:00-19:00

03.06.18

Niedziela

11:00-15:00

04.06.18

Poniedziałek

16:00-21:00

05.06.18

Wtorek

15:00-21:00

06.06.18

Środa

16:00-21:00

07.06.18

Czwartek

15:00-21:00

08.06.18

Piątek

16:00-21:00

09.06.18

Sobota

16:00-20:00

10.06.18

Niedziela

11:00-14:00

11.06.18

Poniedziałek

16:00-21:00

12.06.18

Wtorek

15:00-21:00

13.06.18

Środa

16:00-21:00

14.06.18

Czwartek

15:00-21:00

15.06.18

Piątek

16:00-21:00

16.06.18

Sobota

nieczynne

17.06.18

Niedziela

14:00-19:00

18.06.18

Poniedziałek

16:00-21:00

19.06.18

Wtorek

15:00-21:00

20.06.18

Środa

16:00-21:00

21.06.18

Czwartek

15:00-21:00

22.06.18

Piątek

16:00-21:00

23.06.18

Sobota

nieczynne

24.06.18

Niedziela

11:00-14:00

25.06.18

Poniedziałek

16:00-21:00

26.06.18

Wtorek

15:00-21:00

27.06.18

Środa

16:00-21:00

28.06.18

Czwartek

15:00-21:00

29.06.18

Piątek

16:00-21:00

30.06.18

Sobota

nieczynne