Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Harmonogram pracy Animatora na boisku ORLIK - kwiecień 2017

Harmonogram pracy Animatora na boisku ORLIK - kwiecień 2017

 

Data

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Ilość godzin

01.04.17

Sobota

13:00-18:00

5

02.04.17

Niedziela

11:00-15:00

4

03.04.17

Poniedziałek

15:00-21:00

6

04.04.17

Wtorek

15:00-21:00

6

05.04.17

Środa

15:00-21:00

6

06.04.17

Czwartek

15:00-21:00

6

07.04.17

Piątek

15:00-21:00

6

08.04.17

Sobota

14:00-20:00

6

09.04.17

Niedziela

11:00-15:00

4

10.04.17

Poniedziałek

15:00-21:00

6

11.04.17

Wtorek

15:00-21:00

6

12.04.17

Środa

15:00-21:00

6

13.04.17

Czwartek

15:00-21:00

6

14.04.17

Piątek

15:00-21:00

6

15.04.17

Sobota

14:00-19:00

5

16.04.17

Niedziela

zamknięte

 

17.04.17

Poniedziałek

11:00-15:00

4

18.04.17

Wtorek

15:00-21:00

6

19.04.17

Środa

15:00-21:00

6

20.04.17

Czwartek

15:00-21:00

6

21.04.17

Piątek

15:00-21:00

6

22.04.17

Sobota

15:00-20:00

5

23.04.17

Niedziela

11:00-15:00

4

24.04.17

Poniedziałek

15:00-21:00

6

25.04.17

Wtorek

15:00-21:00

6

26.04.17

Środa

15:00-21:00

6

27.04.17

Czwartek

15:00-21:00

6

28.04.17

Piątek

15:00-21:00

6

29.04.17

Sobota

14:00-19:00

5

30.04.17

Niedziela

11:00-15:00

4