Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Harmonogram pracy Animatora na boisku ORLIK - lipiec 2017

Harmonogram pracy Animatora na boisku ORLIK- czerwiec 2017

 

Data

 

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

01.07.17

Sobota

nieczynne

02.07.17

Niedziela

11:00-15:00

03.07.17

Poniedziałek

15:00-21:00

04.07.17

Wtorek

15:00-21:00

05.07.17

Środa

15:00-21:00

06.07.17

Czwartek

15:00-21:00

07.07.17

Piątek

15:00-21:00

08.07.17

Sobota

nieczynne

09.07.17

Niedziela

11:00-15:00

10.07.17

Poniedziałek

15:00-21:00

11.07.17

Wtorek

15:00-21:00

12.07.17

Środa

15:00-21:00

13.07.17

Czwartek

15:00-21:00

14.07.17

Piątek

15:00-21:00

15.07.17

Sobota

nieczynne

16.07.17

Niedziela

11:00-15:00

17.07.17

Poniedziałek

15:00-21:00

18.07.17

Wtorek

15:00-21:00

19.07.17

Środa

15:00-21:00

20.07.17

Czwartek

15:00-21:00

21.07.17

Piątek

15:00-21:00

22.07.17

Sobota

10:00-22:00

23.07.17

Niedziela

10:00-16:00

24.07.17

Poniedziałek

15:00-21:00

25.07.17

Wtorek

15:00-21:00

26.07.17

Środa

15:00-21:00

27.07.17

Czwartek

15:00-21:00

28.07.17

Piątek

15:00-21:00

29.07.17

Sobota

nieczynne

30.07.17

Niedziela

11:00-15:00

31.07.17

Poniedziałek

15:00-21:00