Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Informacja dla odbiorców usług wodno-ściekowych

Szanowni Państwo!
 

Obecna sytuacja na rynku gospodarczym skutkuje wzrostem cen materiałów oraz usług, które coraz mocniej obciążają budżet gminy. W styczniu 2020 roku otrzymaliśmy nowy cennik na usługi pocztowe, z których korzystamy praktycznie każdego dnia. Najbardziej kosztowną usługa to wysyłka listu za potwierdzeniem odbioru, która w 2019 roku kosztowała 7,50 zł od jednego listu. Nowa stawka od bieżącego roku wynosi 8,50 zł.
 

Biorąc pod uwagę powyższy wzrost należy przyjąć, że dotychczasowe koszty wysyłki faktur na usługi wodno-ściekowe w skali roku wynosiły ok. 42 tyś. złotych, a po podwyżce kosztów wysyłki będą wynosić ok. 48 tyś. złotych. W związku z powyższym zmuszeni będziemy do podniesienia opłaty abonamentowej, która obecnie wynosi 2,00 zł netto. Przewidziana podwyżka będzie wynosić co najmniej 1,00 netto i będzie każdorazowo zwiększana w zależności od wzrostu cen na rynku gospodarczym.
 

                Wychodząc naprzeciw znacznym wzrostom cen materiałów oraz usług w styczniu 2020 roku odbiorcom usług wodno- ściekowych oddaliśmy do dyspozycji Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK), za pośrednictwem którego będziemy Państwu dostarczać faktury za wodę i ścieki, lub samą wodę z wykorzystaniem faktury elektronicznej.

Jakie warunki należy spełnić, aby mieć dostęp do eBOK i eFaktury?
 

  • posiadać skrzynkę mailową i urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon),
  • wypełnić formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na założenie konta eBOK i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
  • wysłać zeskanowane oświadczenie na adres ebok@kaliska.pl, lub dostarczyć w jakikolwiek sposób podpisane oświadczenie do Urzędu Gminy w Kaliskach.

Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na skorzystanie z naszej nowej oferty przewidujemy pozostawienie obecnej opłaty abonamentowej na dotychczasowym poziomie 2,00 zł netto/miesiąc. Pozostali klienci w przyszłości będą w/w opłatę wnosić z uwzględnieniem wzrostu innych usług mających wpływ na koszty obsługi naszych klientów.


Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej nowej oferty.

                             „Zrób krok w eBOK”


                                                                                               Wójt Gminy Kaliska

 

                                                                                                Sławomir Janicki