Accessibility

Informacja dot. zawieszenia Dyrektora ZSP w Kaliskach w pełnieniu obowiązków

W związku z zawieszeniem Pana Karola Gołąbek w pełnieniu obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach  obowiązki przejęła V-ce Dyrektor Bogumiła Wałaszewska.

 

 

W załączeniu:

  1. Zarządzenie w sprawie zawieszenia Pana Karola Gołąbek w pełnieniu obowiązków Dyrektora  Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach
  2. Zarzadzenie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach
  3. Protokól z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach
  4. Wyjaśnienia do protokołu kontroli doraźniej przeprowadzonej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach