Accessibility

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego

Wójt Gminy Kaliska informuje wszystkich producentów rolnych, że do 31 sierpnia 2017r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione w okresie od 01 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kaliska - pokój nr 14