Accessibility

Informacja dotycząca kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

INFORMACJA

 

W związku z trwającym sezonem jesienno-zimowym i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych Wójt Gminy Kaliska przypomina, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy- Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1332 ze zm.). Wobec powyższego zaleca się sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę taką powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają także obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Za niewywiązanie się z powyższych obowiązków grozi kara grzywny, kara ograniczenia albo  pozbawienia wolności do jednego roku (art. 93 pkt 8 oraz art. 91 a ustawy- Prawo budowlane).

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                            Z poważaniem,

 

 

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                                            Sławomir Janicki