Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Informacja dotycząca stanów wodomierzy

 

W związku z rozpoczęciem działalności od 01.01.2021 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Kaliska Sp. Z o.o. nastąpi zmiana rachunków bankowych do wpłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Prosimy wszystkich odbiorców o nie podawanie z dniem 01.01.2021 roku stanów liczników przez platformę EBOK do dnia 31.01.2021.

Poinformujemy Państwa o ponownej możliwości korzystania z EBOK-a.

Za utrudnienia przepraszamy.