Accessibility

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych

CZYSTE POWIETRZE POMORZA” – EDYCJA 2018

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kaliska do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018, Wójt Gminy Kaliska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Kaliska.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

-wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

-wielorodzinne, stanowiące własność Gminy

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w 2018 roku wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą)
  • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż: kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą, pomp ciepła, węzłów cieplnych z przyłączami, elektrycznych urządzeń na potrzeby ogrzewania budynków).

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych (z tego: do 30% wartości, lecz nie więcej niż 5 000 zł (dot. kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę), nie wiecęj niż 10.000 zł (dot. pomp ciepła) i nie wiecęj niż 1000zł na jedno elektryczne urzędzenie grzewcze ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz do 20% wartości, lecz nie więcej niż 2 800 zł ze środków Gminy Kaliska). Poziom dotacji uzależniony będzie od ilości i wartości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018).

Mieszkańcy Gminy Kaliska zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Kaliska, przy ul. Nowowiejskiej 2, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r. Wniosek jest dostępny w siedzibie Urzędu (pok. 2) oraz na stronie internetowej www.kaliska.pl. W sprawie udziału w w/w konkursie proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Kaliskach Robertem Stolińskim nr tel. 58 5889201.        

 

                                                                                                                            WÓJT GMINY KALISKA

                                                                                                                              Sławomir Janicki

Wniosek o dofinansowanie.docx