Accessibility

Informacja o zagrożeniu pożarowym

 

Z uwagi na trwający okres zagrożenia pożarowego w Lasach Państwowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje o bezwzględnym zakazie wypalania pozostałości pozrębowych tj. gałęzi, a także pozostałości roślinnych w lesie, na polach i łąkach.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych przepisów, właściciel gruntu podlega karze aresztu lub grzywny. Zastosowanie tutaj znajduje kodeks karny i kodeks wykroczeń.