Accessibility

Informacja o zmianach w gospodarce odpadami

NFORMACJA O ZMIANACH W GOSPODARCE ODPADAMI - JEST WIĘCEJ POJEMNIKÓW I CZĘŚCIEJ ODBIERAMY SZKŁO I PAPIER

Od 01.10.2018 roku na terenie Gminy Kaliska zostały wprowadzone zmiany odnośnie poprawy jakości odbioru odpadów komunalnych.

Do tej pory mieliśmy trzy pojemnik na odpady: BIO, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe oraz zmieszane. Do papieru i szkła mieliśmy worki.

Obecnie będziemy mieli CZTERY pojemniki: BIO, metale i tworzywa sztuczne, zmieszane i szkło. Worek pozostaje tylko do Papieru.


Utrzymaliśmy częstotliwość odbioru odpadów, a dodatkowo zwiększyliśmy częstotliwość odbioru papieru i szkła: z odbioru jeden raz na kwartał, na jeden raz w miesiącu. Nasze działania mają zapewnić poprawę w jakości świadczenia usług, estetyki i ochrony środowiska.

Usługę odbioru odpadów przez kolejne dwa lata będzie świadczyć firma "KOLTEL" s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy.