Accessibility

Informacja w sprawie inicjatywy utworzenia sołectwa Frank

          Informuję, iż dnia 07.03.2019r. zawiązał się Komitet w sprawie podjęcia inicjatywy utworzenia sołectwa Frank, który złożył do Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Frank.

Wobec powyższego wskazuję termin zbierania podpisów pod projektem uchwały od dnia 12.03.2019r. do dnia 10.05.2019r.

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Kaliska
                                                                                                                       Sławomir Janicki

Załączniki:

/media/pliki/projekt-uchwaly.pdf

/media/pliki/uzasadnienie-do-projektu-uchwaly.pdf

/media/pliki/informacja-o-zawiazaniu-sie-komitetu.pdf