Accessibility

Informacja w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Kaliska na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Kaliska informuje, iż po rozpatrzeniu złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, przyznaje się dotacje na wsparcie zadań poniżej wymienionym organizacjom:

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Dotacja przyznana przez Gminę Kaliska

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

„Na cztery ręce” – warsztaty artystyczne dla mieszkańców gminy Kaliska

2 524,00 zł

2.

Stowarzyszenie „Kaliskie Pegazy”

ul. Długa 18

83-260 Kaliska

„Kociewskie inspiracje pędzlem i szpachlą uchwycone 2018” – cykl warsztatów malarskich wraz z plenerem

3 840,00 zł