Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Informacja ze szkolenia na temat udostępniania kwater agroturystycznych i innych obiektów

 

W poniedziałek, 19 czerwca, w Urzędzie Gminy Kaliska odbyło się szkolenie dla właścicieli kwater agroturystycznych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Na szkolenie przybyły też osoby zainteresowane podjęciem tego typu działalności. Omawiane tematy dotyczyły kwestii podatkowych, bezpieczeństwa żywienia turystów oraz ogólnych zasad prowadzenia działalności agroturystycznej. Przeprowadzenie szkolenia możliwe było dzięki przychylności Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowej Wsi Rzecznej.  Wójt Gminy Kaliska serdecznie dziękuje przedstawicielom tych instytucji: Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego p. Januszowi Pochylczukowi, Kierownikowi czynności analitycznych i sprawdzających p. Sylwestrowi Dorawa, pracownikowi PSSE – p. Elwirze Litwin oraz Doradcy z Zespołu Doradztwa Rolniczego p. Grażynie Ormanin za przygotowanie i przekazanie potrzebnych informacji. Wszystkich zainteresowanych tą tematyka informujemy, iż materiały ze szkolenia dostępne są w Urzędzie Gminy Kaliska w pok. 22.