Accessibility
UE

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України

Bezpłatna Infolinia w języku ukraińskim/ Безкоштовна гаряча лінія українською мовою

Wsparcie Urzędów Pracy dla obywateli Ukrainy/ Підтримка агенцій зайнятості громадян України

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce/ Первинна медична допомога в Польщі

Poradnik dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy/ Путівник для людей, які приймають біженців з України

Nieodpłatna pomoc prawna dla Ukraińców/ Безкоштовна юридична допомога для українців

Zielona karta dla obywateli Ukrainy wjeżdzjących na teren Polski/ Зелена карта для громадян України, які в'їжджають до Польщі

Wsparcie wolontariuszy Pomoc w punktach recepcyjnych/ Підтримка волонтерів Допомога в пунктах прийому

Punkt recepcyjny: Legalizacja pobytu, opieka medyczna,szkoła praca,/ Приймальний пункт: легалізація перебування, медичне обслуговування, школа роботи,

 

Informacje na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lubusług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego traktowania./ Інформація про спроби використати біженців для примусової праці чи інших форм праці чи сексуальної експлуатації чи іншого жорстокого поводження.

Infolinia dla głuchych z Ukrainy/ Гаряча лінія для глухих з України

PESEL dla uchodźców Ukrainy/ PESEL для біженців з України

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy którzy mają pod opiekę dziecko/ Фінансова підтримка громадян України, які доглядають за дитиною

 

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi /ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

 

Informacja o uruchomieniu infolinii telefonicznej w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy/ Інформація про запуск гарячої лінії щодо сімейних пільг для громадян України

Jak wspierać przyjmowanych uchodźców/ jak doradzać rodzinom przyjmującym uchodźców/ Як підтримати прийнятих біженців / Як порадити сім'ям, які приймають біженців

Dyżur w ZUS dla obywateli Ukrainy/ Чергування в ЗУС для громадян України /

Oferty w zakresie przyjmowania uchodźców z Ukrainy / Пропозиції щодо прийому біженців з України

Jak segregować odpady? як розділяти відходи?

Możliwość wyjazdu uchodźców z Ukrainy do Wielkiej Brytanii/Виїзд біженців з України до Великобританії

Bezpłatny Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy/ Безкоштовний юридичний портал для людей, які тікають з України

Inicjatywa wsparcia obywateli Ukrainy będących nauczycielami poprzez przygotowanie ich do pracy w polskim systemie oświaty/ Ініціатива підтримки українських громадян, які є вчителями, готуючи їх до роботи в польській системі освіти