Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego Państwa Zenony i Jana Spitza

 

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”.

Antoine de Saint-Exupéry

W dniu 15 listopada 2019r. Państwo Zenona i Jan Spitza obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji z najserdeczniejszymi życzeniami odwiedzili Jubilatów: Wójt Gminy Kaliska i Kierownik USC Kaliska.

Państwo Zenona i Jan Spitza cieszą się dobrym zdrowiem. Mają 3 dzieci i 7 wnuków.

Oboje kochają kwiaty. Każdego roku starają się, aby ich dom i ogród był pełen kolorowych, pięknych kwiatów.

Szanownym Jubilatom życzymy wszystkiego co najlepsze, w tym wiele zdrowia i pomyślności, na kolejne lata pożycia małżeńskiego.