Accessibility

Konkurs na dofinansowanie projektów na wsparcie osób bezrobotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 26 stycznia ogłosił planowany nabór na dofinansowanie projektów, na wsparcie osób młodych bezrobotnych w aktywizacji zawodowej, w znalezieniu zatrudnienia, a osobom pracującym w udzieleniu wsparcia w znalezieniu stabilnego zatrudnienia lub podwyższeniu ich kompetencji.

Pula środków na konkurs to 15 000 000 zł. Jest szansa na zdobycie do miliona złotych na swoje działania z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Od tego roku poszerzona została grupa uczestników, do których wsparcie projektowe może być skierowane, czyli do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:

 

  1. pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET). Grupa ta będzie stanowiła co najmniej 60% uczestników projektu.
  2. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. Grupa ta będzie stanowiła nie więcej niż 40% uczestników projektu.

Dzięki pozyskanym środkom będzie można zorganizować w projekcie indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże oraz pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. To tylko kilka działań, jakie można uwzględnić w swoim projekcie, oferując wsparcie młodym osobom.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje, podmioty będące agencją zatrudnienia, instytucją szkoleniową, instytucją dialogu społecznego, ale także związki zawodowe, organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej itp.

 

Więcej informacji na stronie urzędu:
www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie .

 

Spotkanie informacyjne w Malborku, 13.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne w Bytowie, 14.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne w Gdańsku, 15.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne w Gdańsku 19.02.2018 r.

W przypadku pytań proszę dzwonić: 58 32 61 807/822 lub przesłać pocztą elektroniczną na: efs@wup.gdansk.pl.