Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

LOT KOCIEWIE zaprasza na 2. Kaszubsko-Kociewski Rajd Rowerowy

LOT KOCIEWIE zaprasza na 2. Kaszubsko-Kociewski Rajd Rowerowy

 

 

start 1. dnia: 
DZIEMIANY, Gminny Ośrodek Kultury (ul. 8 Marca 14) - 10.30 (lista obecności od godz. 10.00)
trasa: Dziemiany - Schodno - Czarlina - Przytarnia - Górki - Karsin - Odry - Czarna Woda (ok. 55 km)
nocleg: szkoła w Czarnej Wodzie (ul. Mickiewicza 5)

 

start 2. dnia: 
CZARNA WODA, szkoła - godz. 8.30
trasa: Czarna Woda - Studzienice - Bartel Wielki - Bąk - Żebrowo - Górki - Wiele - Dziemiany (ok. 50 km)

 

zapisy i zapytania TYLKO mailowe: 
info@kociewie.eu lub 

poprzez nasz profil na Facebooku (wiadomość prywatna)

 

dodatkowe informacje:

organizator przewozi cięższe bagaże na całe trasie rajdu,

nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać karimatę i śpiwór),

wyżywienie we własnym zakresie, ale na trasie przewidziane są poczęstunki,

ilość miejsc ograniczona!

 

Rajd wspiera: 
Gmina Dziemiany, Gmina Czarna Woda, Gmina Kaliska, Gminny Ośrodek Kultury Dziemiany, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Zespół Szkół w Czarnej Wodzie, Ośrodek Wypoczynkowy eFKa we Wielu

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Powiatu Starogardzkiego.