Accessibility

Nabór na stanowisko: Pomoc administracyjna ds. obsługi organów samorządu gminy

WÓJT GMINY KALISKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Pomocy administracyjnej Stanowisko ds. obsługi organów samorządu gminy

 

ZATRUDNIENIE - UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

 

 

 • Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie minimum średnie
 2. stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku
 3. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna);

 

 • Wymagania dodatkowe:

 

 1. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy indywidualnej, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, sumienność, rzetelność,
 2. dyspozycyjność,
 3. prawo jazdy kategorii B;

 

 • Wymagane dokumenty:

 

 1. CV;
 2. list motywacyjny;

 

 • Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (w sekretariacie, pokój nr 26) lub pocztą na adres Urzędu Gminy ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska (z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pomocy administracyjnej”) w terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku do godz.15:00 .

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz.922)