Accessibility

Nabór na stanowisko: pracownik gospodarczy, kierowca

WÓJT GMINY KALISKA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Pracownik gospodarczy, kierowca

 

ZATRUDNIENIE – UMOWA O PRACĘ

 

 • Wymagania niezbędne:
 1. prawo jazdy kat B
 2. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku
 • Wymagania dodatkowe:
 1. dyspozycyjność,
 2. mile widziane prawo jazdy kat. C oraz T
 3. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy indywidualnej, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, sumienność, rzetelność,

 

 • Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Dowóz osób do placówek oświatowych;
 2. Praca fizyczna związana z utrzymaniem dróg i obiektów gminnych;

 

 • Wymagane dokumenty:
 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 5. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (w sekretariacie, pokój nr 26) lub pocztą na adres Urzędu Gminy ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska (z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik gospodarczy, kierowca”) w terminie do dnia 13 października 2017 roku do godz.15:00 .

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz.922)

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty