Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Odbudowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu Wielkim

Zadanie zrealizowano w roku 2011.
 
Zakres projektu obejmował: odbudowę budynku gospodarczego; budowę drogi wewnętrznej -
dojazdowej do budynku świetlicy; budowę chodników wewnętrznych; budowę boiska do piłki
koszykowej; dostawę i montaż urządzenia do automatycznego podawania i spalania biomasy w
istniejącej kotłowni w świetlicy.
 
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość inwestycji: 259 000 zł;
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wyniosło 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Partnerem projektu było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska.