Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Odbudowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu Wielkim

Zadanie zrealizowano w roku 2011.
 
Zakres projektu obejmował: odbudowę budynku gospodarczego; budowę drogi wewnętrznej -
dojazdowej do budynku świetlicy; budowę chodników wewnętrznych; budowę boiska do piłki
koszykowej; dostawę i montaż urządzenia do automatycznego podawania i spalania biomasy w
istniejącej kotłowni w świetlicy.
 
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość inwestycji: 259 000 zł;
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wyniosło 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Partnerem projektu było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska.