Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wójt Gminy Kaliska ogłasza otwarty  nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6  Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne,  Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2020 roku.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o naborze - Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 lutego 2020 roku.

Do pobrania:

- Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera

- Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie otwartego naboru

- Formularz oferty